sobota, 8 stycznia 2011

Książki o Biznesplanie


Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan opis

Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunko wane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu - biznesplanu. Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfika cji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych.

Inne książki na temat Biznes Planu:Na stronie Tylko darmowe ebooki znajdziesz zakładkę Biznes Plan, a w niej ciekawe darmowe ebooki na ten temat. Wkrótce na stronie następne ebooki na ten oraz biznesu. Jeśli chcesz być o tym powiadomiony zostaw swój email na stronie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz