niedziela, 23 grudnia 2012

ZDRADA MNICHÓW - Zbigniew Kaźmierczak

Wydawnictwo Miniatura


Zdrada mnichów i inne myśli o religii jest zbiorem myśli i aforyzmów. Słowo „mnisi” odnosi się w tej książce przede wszystkim do duchownych. Zdrada mnichów-duchownych wyrasta głównie z faktu, że pomimo zgłaszanych przez nich deklaracji, iż wszyscy wierzący są równie wartościowi przed Bogiem, de facto przypisali sobie prerogatywy, które uczyniły ich religijność rzekomo prawdziwie religijną, ich chrześcijańskość najbardziej chrześcijańską a ich osoby bliższe wobec Boga niż tzw. ludzi świeckich. U źródeł ogłoszenia zdrady mnichów leży również rozczarowanie ich osiągnięciami poznawczymi, zwłaszcza wyjaśnieniami fenomenu cierpienia, połączonymi z nadawaniem swoim twierdzeniom wszechwiedzy i charakter sacrum. Zbigniew Kaźmierczak jest filozofem, publikował prace o filozofii Nietzschego, mistyce chrześcijańskiej i nauczaniu Jana Pawła II. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz