czwartek, 4 czerwca 2015

Rosyjskie siły zbrojne - Depczyński MarekW 1991 r. Federacja Rosyjska (FR) jako prawny sukcesor Związku Radzieckiego przejęła zdecydowaną
większość potencjału militarnego oraz uprawnienia i zobowiązania ZSRR w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.
Tracąc znaczną część terytorium FR, zamknięta w granicach z XVI w., ulegając regionalizacji została przesunięta na północ i wschód. Dysponując znacznymi zasobami bogactw naturalnych, w warunkach głębokiego kryzysu społeczno--gospodarczego wymuszającego demilitaryzację oraz restrukturyzację
gospodarki zorientowanej na potrzeby kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosja stanęła przed koniecznością dostosowania polityki obronnej jak i przewartościowania utrzymywanego potencjału militarnego. Zobacz książkę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz